”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet” och ”riksdagen är folkets främsta företrädare” (regeringsformens första kapitel, andra och fjärde paragrafer).  Om makten ska utgå från folket måste riksdagen veta vad folket tycker och vad folket har för behov när beslut tas om Sveriges nya karta.

Nästan halva Sveriges yta föreslås bli Region Norrland. Har man frågat oss invånare om vi tycker det är vettigt?

Bättre vore om landstingen avskaffades och sjukvården drevs i statlig regi. Då slipper vi  t ex stafettläkare och resurserna kan fördelas rättvist över hela landet för att uppnå en hög grad av lika sjukvård. Någon som kan redovisa de politiska skillnaderna mellan partierna i landstingen? Under en mandatperiod utdelas till de politiska partierna över en miljard kronor i partistöd!

Om ovettiga beslut fortsätter att tas så blir det kanske nödvändigt att starta ett parti vars enda programpunkt är att återförstatliga sjukvården.

Anders Nordin

Skol och Landsbygdspartiet