Varför kan inte ni, Peter Roslund och Agnetha Eriksson, kommunalråd och socialnämndens ordförande, vara ärliga och berätta sanningen för läsarna? De anställda i hemtjänsten och hemsjukvården borde för många år sedan både haft arbetskläder och omklädningsrum. Tyvärr har ni prioriterat onödiga skrytprojekt, typ Bondökanalen, framför de anställdas arbetsmiljö. Då kan man tro att ert agerande berott på pengabrist. Pengar har saknats påstår A. Eriksson. Det är inte sant!

Socialnämnden gick med 25 miljoner i under skott 2015. De 3 miljoner som fanns avsatta för klädinköp användes för att delvis täcka upp underskottet. Övriga 22 miljoner fick tas från andra delar av den kommunala budgeten.

Agnetha Eriksson med tillhörande ekonomisk expertis har klargjort för oss att Socialnämnden kommer gå med ett underskott på cirka 25 miljoner 2016! Redovisningen var gedigen och seriös och därför kan man omöjligen agera som Peter Roslund och framföra åsikten att Socialnämnden skall hålla sig till sin budget. Man kan nämligen inte skära i fasta kostnader.

Problemet är att Socialnämnden har gjort en seriös ekonomisk kalkyl. Kommunfullmäktige är dock den instans som beslutar hur mycket pengar, som varje nämnd skall få sig tilldelad. I den majoritet i Kf, bestående av s+v+mp, finns det enligt mitt omdöme alldeles för många som har så bristfälliga ekonomiska kunskaper att de inte bör deltaga i beslut som rör den kommunala ekonomin. 

Nu måste ni socialdemokrater fräscha upp er. En budget måste vara realistisk och satt utifrån de fasta kostnader man har. Ingen bör godtaga en kommunbudget där en nämnd redan från början säger att man kommer gå med miljontals kronor i underskott. Det ser illa ut inför alla väljare om ni inte kan trixa och fixa till siffrorna så de blir aptitliga.

Anders Nordin

Skol och Landsbygdspartiet