Bakgrund gällande marknadsekonomi: Priset blir högre om många vill köpa en vara som det är ont om och lägre om få vill köpa  en vara som det finns gott om. Det är helt enkelt så att det är efterfrågan på olika varor och tjänster som bestämmer priserna.

Bakgrund gällande Piteå Kommuns befolkningsutveckling kompletterat med ägandet av tomtmark: Piteå Kommun äger tomtmark i olika delar av kommunen. Vissa delar av denna tomtmark är kommunen intresserad av få bebyggd av bostäder och andra fastigheter.

För att slippa kalkylera och manipulera olika index och årligen förändra eller ibland då och då uppdatera värdet (priset) på den kommunala marken så kan man istället använda sig av strikt marknadsmässiga principer vid försäljning av kommunal tomtmark.

4. När kommunen har en tomt man vill sälja och ha bebyggd så lägger man ut den på anbud.

På samma sätt som hus, villor och bostadsrätter läggs ut på anbud. Folk budar. Ingen stor kostnad alls.

6. Kommunen lägger ut en tomt som man önskar bli bebyggd till ett önskvärt utropspris. Man kan ha ett reservationspris som vid auktion och man kan acceptera ett lägre pris när man förstår att budpriset är vad marknaden vill bjuda. Därefter får intresserade höra av sig.

Attraktiv tomtmark betalas högt och man får ut det maximala priset. Mindre attraktiva tomter betalas lägre och det kan också ge en indikation på att området saknar något som skulle kunna attrahera köpare. Kommunen kan då fundera över vad man kan göra för att öka attraktionen och kanhända därefter agera så området blir mer attraktivt.

Hemställer härmed att man använder sig av marknadsmässiga principer, som de beskrivits i avsnitten 4 och 6 ovan, vid försäljning av kommunal tomtmark som man önskar bli bebyggd

Skol och Landsbygdspartiet 2016-05-08

Anders Nordin