Solel med batterier

Bakgrund: Syftet med att ha gatlyktor tända är att dessa då lyser upp mörka partier av omgivningen där människor i någon form befinner sig i. De gatlyktor som kommunen ansvarar för bör alltså vara tända när det är mörkt.

Ny teknik med led-lampor, sol-cells-plattor och effektiva batterier finns nu att tillgå.

Hemställer härmed

att samtliga av kommunens gatlyktor skall vara tända under dygnets mörka timmar

att sol-cells-plattor med vidhängande batterienhet installeras om möjligt på varje gatlykta för att under en genomsnittlig tidsperiod täcka behovet av el från ungefärlig tidsperiod – mitten av mars till mitten av oktober.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin