Vi, Skol och Landsbygdspartiet, fick avslag på vår motion om att flytta Blomska Gården. Vi tycker det är direkt olämpligt att den kommer användas som natthärbärge oavsett vilka som har behov av ett sådant härbärge. Det finns bättre platser för de som saknar nattlogi än att sova i denna viktiga kulturbyggnad. Flyttas den inte så kommer den förfalla på ett eller annat sätt.

Men styret av kommunen kan tänka sig en flytt om följande tre villkor uppfylls.
1) Att den hamnar på en plats som är försvarbar ur historisk och byggnadsantikvarisk synpunkt.
2) Att gården får en användning. i alla fall under sommarhalvåret.
3) Att kostnaden är rimlig för att flytta Blomska Gården.

Vi har nu begärt att experter på Piteå Museum skall föreslå lämpliga platser enligt första villkoret.
När vi fått svar kommer vi begära in offert från företag som kan tänkas åtaga sig uppdraget att flytta Blomska Gården och ställa upp den på anvisad plats. Att det finns intresse att använda Blomska Gården som typ museum-café eller liknande har vi redan fått kunskap om.

När vi fått svar från antikvarisk expertis och offert från företag så skriver vi en ny motion om flytt av Blomska gården. Förhoppningsvis kan då Piteå kommun undersöka om det finns EU-pengar eller  länspengar att få tillgång till för att möjliggöra denna flytt. 

Anders Nordin (SLP)