Bakgrund:

Piteå är en sommarstad, en turiststad och en handelsstad. Handeln är viktig för Piteå. Ändå är handelsbalansen ojämlik i förhållande mellan t ex Luleå och Piteå till Piteås nackdel. Fler åker till Luleå för att handla än tvärtom. Sannolikt beroende på ett större utbud av varor och produkter som finns på Storheden jämfört med Backen i Piteå. Även gågatornas utbud talar till Luleås fördel.

Piteå har försökt att satsa på vinteraktiviteter med mycket blandat resultat. Dessutom har insatserna av kortvarig karaktär.

Piteå har marknadsfört sig som en småstad. Med tillkomsten av höga byggnader typ Kust hotell, Stadsberget, ”Snusdosan” och påbyggnader våningsplan på existerande byggnader samt höga nya våningskomplex är den bilden inte överensstämmande med verkligheten. Piteå framträder alltmer som en förtätad verklig stad med höga byggnader där den totala småstadskaraktären nästan helt försvunnit.

Det finns dock en möjlighet att ha kvar Piteå som en småstad, vända utveckling på handelsområdet och göra Piteå till en attraktiv handelsstad också på vintern samt också poängtera att Piteå inte bara är en småstad utan också kan erbjuda en del av storstadens kvaliteter. Se även vår motion om utredning om namnbyte till Piteå Stad.

För några decennier sedan föreslogs att Storgatan skulle inglasas av en herr Skoog. Fördelarna var redan då energiekonomiskt fördelaktiga då gatan värms upp men också för att det fanns få fastighetsägare längs gatan. Motståndet från många pitebor var dock starkt mot denna tanke då man ville ha möjlighet att ha kvar småstadskaraktär och sitta i frisk luft och få solen på sig och ströva längs gatan. Så förslaget kom inte ens till ett utredningsstadium.

Nu är situationen helt annorlunda där Piteå utvecklats med högre byggnader och småstadskaraktären utanför Storgatan nästan försvunnit. Ett visst problem har uppstått för handeln då denna flyttat ut från centrum och till Luleå.

Turismen och turisterna förflyttar sig till vattnet under varma sommardagar. I förhållande till samtliga av årets dagar så är de varma soliga dagarna få. Större delen av året, när det är vinter, när det är kallt, när det regna och när det blåser så är Storgatan endast en transportväg där människor skyndar sig bort från gatan möjligtvis till nästa affär eller till närmaste parkeringsplats.

En möjlig lösning på dessa problem är att åstadkomma en inglasning av den uppvärmda delen av Storgatan. Tekniken finns nu att öppna glasskyddet över Storgatan när man vill göra så. Då får man in den karaktär som många vill ha på sommaren.

Fördelar som kan uppnås är bland annat:

  • Uteservering året runt
  • Ett levande centrum
  • Ett intressant handelscentrum som lockar besökare från hela norra Sverige och annorstädes
  • Öppna marknadsplatser för försäljning av den typ av lokal produktion som nu endast sker ett par dagar per år
  • Marknadsplatser för andra småstadskaraktärsprodukter
  • Olika ”events” som nu kan ske ”inomhus” eller i sommarmiljö

Piteå liksom övriga världen får en allt större andel äldre i sin befolkning. För Piteås del bosätter sig många i de centrala delarna. Att kunna vara ute och röra sig även på vinterhalvåret förhöjer livskvaliteten för denna ålderskategori.

Vill man förstärka karaktären av en småstad under tak är det kanske viktigt att inte låta projektet utveckla sig till en typ jättegalleria, utan grönska och småstadskaraktär måste stå i fokus.

Här är en luft bild från Asnäs centrum i Danmark när glaset dragits bort.

Frågan inställer sig om en inglasning klarar de snömängder vi får i Piteå. I Bodö i Norge har man glasat in sin Storgata. Här är en bild från denna.

Vid en planering bör man också tänka möjligheten att använda
sig av solpaneler för att med dessas elektricitet kunna kyla ner området när det är varmt. Helt enkelt reglera temperaturen till ett behagligt uteklimat.

Hemställer härmed

att en sedvanlig enkel utredning företas för att undersöka möjligheten om att åstadkomma en inglasning av Storgatan där de positiva fördelarna av en sådan utredning redovisas

Skol och Landsbygdspartiet – 2017-08-23
Leon Bollerup & Anders Nordin