Motion: Storgatans inglasning

Bakgrund: Piteå är en sommarstad, en turiststad och en handelsstad. Handeln är viktig för Piteå. Ändå är handelsbalansen ojämlik i förhållande mellan t ex Luleå och Piteå till Piteås nackdel. Fler åker till Luleå för att handla än tvärtom. Sannolikt beroende på ett...