Bakgrund:
Majoriteten i kommunfullmäktige beslöt på kommunfullmäktigemötet 2017-09-25 att icke bevilja partistöd för 2018 för Skol och Landsbygdspartiet.

Partistödet består av – ett grundstöd, som uppgår till 51 500 kronor per parti och år (2014 års nivå) – ett mandatstöd, som uppgår till 55 400 kronor per mandat och år (2014 års nivå) – ett utbildningsstöd enligt bestämmelserna i 4 §

Detta är ett högst oväntat tillskott till den kommunala kassan och den kommunala ekonomin. Något som bör användas förnuftigt, vilket innebär att man bör använda pengarna till att förbättra skolbarnens väg till skolan.

De som har mest påtalade akuta problem är till exempel övergången vid Markvägen/Hortlaxvägen i Övremarken som betraktas som livsfarlig av alla (inklusive Vägverket som inte har pengar). En säker vändplats för bussen i Stockbäcken saknas. Den som fanns har slutat användas och barnen får gå längs trafikerade Arvidsjaur vägen.
Alternativt kan också pengarna användas till skolskjuts för de barn som valt att gå i Hemmingsmark och får betala skolskjutsen själva.

Föreslår härmed att det uteblivna partistödet för Skol och Landsbygdspartiet används till att förbättra skolvägen för de skolbarn med akut påtalade problem i sin väg till skola/skolbuss.

 

Skol och Landsbygdspartiet 2017-09-29
Anders Nordin