Med anledning av artikeln om den orientaliska blomsterprakten i PT 12/6

I september 2015 lämnade vi en motion om att Piteå kommun ska försöka upphandla alla träd, buskar, prydnadsväxter och blommor från lokala odlare och att upphandlingskraven skrivs på ett sådant sätt att lokala odlare gynnas. Att upphandla från lokala producenter och lokala återförsäljare kan vara lite dyrare i första skedet. Det är dock en stor ekonomisk vinst att upphandla från lokala producenter och lokala återförsäljare eftersom dessa därefter skapar kommunala skattekronor som direkt går in i den kommunala skattekistan och kan användas för andra verksamheter. Det är alltså billigast att gynna det lokala!

Att ha tillgång till lokala odlare och återförsäljare gynnar också kommunens invånare på det sätt att man också kan få direkt kunskap från odlare till sina egna odlingar och hur man skall sköta blomster, buskar och träd. Kommunen kan mycket väl ett år eller flera år i förväg meddela lokala producenter det behov man har av blomster med mera vilket möjliggör en god planering. Detta är en metod att stärka det lokala näringslivet och de små företagen. Den styrande  majoriteten av s+v+mp avslog vår motion.

Efter valet i höst är det dags för kommunen att börja gynna sina egna medborgare. Det gör man genom att ha som princip att alltid köpa in det man behöver från det lokala producenter.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin

Svar på motionen:

Vidare yrkar motionären att det i upphandlingskravens ekonomiska beräkningar också tas med härdighets-fördyrningar, kommande miljökostnadsbelastningar på grund av transporterna, återflödet av kommunala skattepengar och injektionen av förväntad ekonomisk input i den lokala ekonomin på grund av odlarnas lokalitet.

I Piteå finns det inte ett flertal producenter/odlare av träd och buskar. Däremot finns det ett flertal återförsäljare av träd och buskar, vilket inte är samma sak. Att upphandla produkter
eller tjänster via återförsäljare är normalt sett dyrare än att upphandla direkt av en producent.

Ekonomi är en faktor som vi normalt sett inte kan bortse från. Att handla träd och buskar via återförsäljare ger inte heller några vinster på transporter eftersom varorna, i detta fall, oftast tas från odlare i södra Sverige. Det finns enstaka odlare i vår närregion, men dessa har ett begränsat sortiment och kan oftast inte leverera träd av den storlek vi efterfrågar.

Kommunen ställer också krav på rotbeskurna träd vilket inte heller alla kan leverera. ”