Bondökanalens broöppning kan inte anses vara en kommunal angelägenhet. Ekonomiskt är det en dålig investering. Det är ett fåtal människor, företrädesvis sådana med stora och dyra båtar, som gynnas. Det finns inga motiv varför kommunens övriga invånare skall gynna denna exklusiva klubb, som sannolikt har råd att själva betala för brons öppningar. När vi nyttjar bron förbi Sundsvall eller Öresundsbron får vi betala en slant. Det är logiskt att så sker när alternativa färdvägar finns som är gratis eller kostar mindre.

Skol och Landsbygdspartiet har därför i form av en motion föreslagit att Bondökanalen med Bro i första hand säljs på öppna marknaden. Till ett privat bolag eller en förening. Vilket som. Alternativt att de som anser sig vara tvungna att med båt framtvinga en broöppning betalar full kostnad för varje sådan. Där inbegripet även kommunens kostnad för varje broöppning.

Skol och landsbyggdspartiet

Anders Nordin & Leon Bollerup