Kommunens flyktingsamordning har sedan länge ringt runt till ett stort antal kommuner för att försöka få dem att placera ensamkommande barn i Piteå. Detta för att slippa varsla fler personal på stödboenden och HVB-hem. Det var inte så lyckat och majoritetsstyret vill nu anpassa organisationen för ensamkommande barn till att omfatta de som anvisats och kommer att anvisas samt för ytterligare cirka tio platser. De fyra allianspartierna vill inte att Piteå skall stå med överkapacitet och de kostnader det innebär.

Skillnaden mellan dessa partier tycks mest handla om huruvida förslaget innebär en ekonomisk förtjänst eller en förlust för kommunen. Ingen humanistisk fråga alltså.

Nu träder en ny lag i kraft 1:a juni. Regeringen sätter stopp för kommunernas möjlighet att placera ensamkommande barn i andra kommuner. ”Vi ska ha en rättvis fördelning och ett solidariskt ansvarstagande”, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S) i tidningen ”Dagens Juridik” den 2018-03-12.

Piteå skulle nog vinna på om de här partierna var bättre uppdaterade på kommande la

Skol och landsbyggdspartiet

Anders Nordin SLP