Svar till Peter Roslunds ihopblandade kort i PT 20/4

Valet 2014 resulterade i att vi först 2015 kunde börja granska de kommunala affärerna och nämndernas budgetar. Kommunalrådet Roslund tycks tro att Skol och Landsbygdspartiet har en sådan kapacitet att vi omedelbart kunde få en klar överblick över det politiska spelet och dribblandet med pengar. Vi saknar dessutom insyn i det mesta och det tar nog hela mandatperioden innan vi når en godtagbar nivå så vi förstår huvuddragen i hur kommunen fungerar. Att vi i SLP skulle kunna prestera ett alternativ till Socialnämndens budget redan 2015 är ju helt sanslöst att begära. Vi kan bara ha åsikter om det vi har kunskap om. Ibland kan det säkert bli fel framöver för vi har bara tillgång till begränsad information.

Om pengar och hur man skall använda dessa vet kommunalrådet inget. Bondökanalen var att kasta pengarna i sjön. Byggande av ett parkeringshus mitt i centrum likaså. Och ingen ställdes till ansvar för de fördyringar som skedde. Bättre hade varit om man rivit det gamla parkeringsdäcket och gjort det hela till en park där Blomska Gården kunde placerats. Istället för förtätning i stan skulle man styrt ut byggande av bostäder till kommunens randområden och byar.

Jag gör ett sista försök att förklara lite hur ekonomi och investeringar fungerar för kommunalrådet. Norrbotniabanan vill vi alla ha. Regeringen s+mp har lovat att den skall börja byggas under mandatperioden. Man kommer bygga från Umeå till sopstationen Dåva deponi och avfallscenter. Ca 3 km norr om Umeå-rondellavfarter. Mera räcker pengarna inte till. Och mp:s begränsade tänkande bara förvärrar. Man tänker bara bygga från Umeå och fortsätta långsamt upp till Luleå. Nästa mandatperiod räcker pengarna kanske till Täfteå.

Norrbotniabanan är en ekonomisk utgift som kallas investering. Till en sådan lånar man från både när och fjärran. Just nu till obetydliga räntor. Man bygger dessutom från alla håll samtidigt. Från Luleå söderut. Från Rosvik norr och söderut osv. Företrädare för alla de tunga industrierna i såväl Norrbotten som Västerbotten har i tidigare debattartiklar redovisat att varje investerad krona i Norrbotniabanan ger 3 kronor tillbaka. Om så inte ens skulle bli fallet så är järnvägstrafik miljövänligare än både flyg och bil. Något som mp inte längre begriper.

Anders Nordin

Skol och Landsbygdspartiet