Obegripligt varför socialdemokraterna och vänsterpartiet i Piteå vill att Piteå Kommun skall laga mat åt Luleås äldre.

Låt mig vara tydlig och redovisa vad som framkom vid kommunfullmäktigemötet den 18/12 avseende det samarbetsavtal som avsåg matleveranser från Piteå till Luleå.

Piteås kommuninnevånare har under många år subventionerat maten till Luleås äldre med flera. Detta genom den landstingsskatt vi alla betalar. Bakgrunden till samarbetsavtalet är att Landstinget/Region Norrbotten inte vill förlänga det avtal man hade med Luleå Kommun avseende matleveranser. Landstinget gick med förlust p g a det dåliga avtalet. S i Luleå och S+v i Piteå vill att Piteå skall ta över de leveranser av mat som Luleå behöver.

Matleveranser skall ske tre gånger per vecka. Hur man löser detta med färska produkter gavs inget svar på. Investeringskostnad 30 miljoner. Avtalstid 11 år. Efter 7 år skall man granska avtalet. Är det negativt för Piteå efter 3 år så fortsätter det ändå. Är det uruselt efter 7 år så fortsätter det i ytterligare 4 år.

Finns ingen prislapp på vad portionerna skall kosta. Finns inget avtal skrivet om vad maten skall kosta totalt. I den gemensamma nämnden som Piteå och Luleå skall ha får Piteå betala fördyringen för Luleås del också om Piteå t ex vill ha ekologiska eller närproducerade matvaror och Luleå inte vill det.

Ingen viktig betydelse/argument med 10 nya arbetstillfällen då det ska sättas i relation till de 3500 – 4000 anställda som kommunen har enligt Peter Roslund. Strider sannolikt mot Lagen om Offentlig Upphandling. Mat i storkök förkastligt. Matens smak och kvalité är väldigt viktig och mat skall tillverkas i småkök. Luleå kan välja att köpa 100 matportioner istället för 10.000. Och då står Piteå med en enorm överkapacitet och kapitalinvestering som skall vara betald inom 11 år. Då blir det pensionärerna eller skattebetalarna i Piteå som får betala detta. Privata lokala initiativ bättre.

Socialdemokraterna framförde att transporterna blir miljövänliga då Luleå tillverkar miljövänligt bränsle. (I Piteå stödde man inte idén om tillverkning av miljöbränsle från ladugårdars gödsel i Infjärden-området)

Det är val 2018. En ny majoritet kan bli i Luleå som förkastar samverkansavtalet/säger upp det. Lika kan ske i Piteå som då står inför ett stort problem.

Alla partier utom s röstade emot i Luleå. Alla partier i Piteå utom s+v röstade emot avtalet.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin