Piteås styrande majoritet vill att kraftledningen över Nördfjärden ska grävas ner till en kostnad på minst 53 miljoner kronor. Huvudargumentet är att det ser fult ut. Mark- och miljödomstolen anser att övriga argument, hinder för friluftsliv och eventuellt kommande bebyggelse, är för tunna för att motivera en nedgrävning. Planen ger inte tillräckligt stöd för att luftledningen utgör hinder mot ny bebyggelse eller utveckling.

På landsbygden finns fortfarande låga luftledningar som går rakt över fastighetsägarens tomt typ över grönsaksland och gräsmatta. Motsvarigheten finns inte i stadsmiljön. Luftledningar som går kors och tvärs över åkermark är också till stort förfång för ett effektivt brukande av marken som därmed också blir kostnadskrävande. Även i viss skogsmark ställer dessa luftledningar periodvis till stor skada. Fortfarande finns det luftledningar på landsbygden som går till gatlyktorna. På landsbygden finns obegränsat med träd jämfört med i den stadsnära bebyggelsen. När blåsten blir för kraftig eller träd av andra anledningar faller över ledningar så är det ofta stora områden som drabbas av strömavbrott.

Det råder alltså en stor skillnad hur man från olika håll betraktar detta problem. Det stadsboende majoritetsstyret tycks betrakta landsbygden som ett u-land där man skall acceptera hängande ledningar kors och tvärs medan staden skall  vara fri från denna typ av elektrisk infrastruktur.

Eftersom det tydligen finns 53 miljoner för att få bort en skönhetsfläck i stadsmiljön så kan man använda dessa pengar bättre på landsbygden. Vi har därför skrivit en motion där vi vill att PiteEnergi ska använda 53 miljoner kronor till att gräva ned de värsta luftledningarna, typ de som går direkt nära bostadshus, över tomter och grönsaksland, till gatubelysning och på åkermark där stolparna utgör ett direkt brukningshinder.


Skola och Landsbygdspartiet

Anders Nordin