Bakgrund:

En flygresa tur och retur mellan Göteborg och Stockholm släpper ut 160 kilo koldioxid utslaget per passagerare. Samma resa med tåg ger upphov till bara ett par kilo koldioxid. Utsläppen för en vanlig personbil under ett års tid är lika stora som en enda flygresa till Thailand?

Afrikas högsta berg Kilimanjaro år 2007. All snö beräknas vara borta nästa år. Foton från Wikipedia.
En fjärdedel av jordens landyta kan få ett torrare och mer ökenartat klimat inom 32 år. Men lyckas vi hålla uppvärmningen till 1,5 grader kommer i stället den del av landytan som drabbas begränsas till en tiondel.  Detta enligt en forskningsrapport som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature i januari 2018.

År 2015 förband sig världens ledare att begränsa planetens uppvärmning till 2,0 grader under klimatförhandlingarna i Paris. Nu har tre år passerat, men tittar vi närmare på de globala åtgärder som genomförts hamnar vi istället på hela 3,9 graders uppvärmning. Enligt ny forskning kan dock så lite som en halv grads uppvärmning betyda mycket för en stor del av mänskligheten. Redan vid en uppvärmning på 2,0 grader kan forskarna se stora negativa effekter i sina modeller.

Glaciärerna och isarna i Arktis och Antarktis smälter och öknen breder ut sig. Hela folk och regioner blir klimatflyktingar. Nu tycks det som att vi i Piteå får en temperaturökning på mellan 4-6 grader, vilket innebär allt extremare väderomslag.

En väldigt stor bidragande orsak till växthuseffekten är det massiva flygandet. Sunpine i Piteå kommer öka till sin tillverkning av biobränsle och dammsuger i princip hela klotet på tallolja, vilken är huvudingrediensen för tillverkning av till exempel biodiesel.

Flygbränsle går redan nu att tillverka av tallolja och det flygbränsle som används importeras från Kalifornien. Förhandlingar sker med Ryssland om att därifrån köpa tallolja för omvandling till flygbränsle. I första hand kommer det att användas av det svenska Flygvapnet. Sedan planerar man att succesivt öka inblandningen av bio-jetbränsle i det jet-bränsle som tankas i Sverige. I ett första skede upp till 30% de närmaste åren. EUs mål är 50% inblandning.

Det här kommer inte minska flygets utsläpp mer än marginellt.

Flygandet måste minska helt och ersättas med andra klimatneutrala fortskaffningsmedel.

Det är av största vikt att de politiska företrädarna och politiken i sig visar vägen och föregår med gått exempel. Man kan inte tillåt någon form av dispens för att denne anser sig viktigare eller har ett betydelsefullare uppdrag än någon annan. Börjar man ge dispenser till lyxlirare och gräddfilsåkare så faller förtroendet samman.

Det går utmärkt att åka nattåg från Älvsbyn till Stockholm. Man kan åka dagtåg därifrån vidare in i Tyskland om man så vill. Det går utmärkt att åka dagtåg om man ska till Stockholm. Det går utmärkt att arbeta på tåget under dagen. Sannolikt får vi en effektivare arbetstid genom att åka tåg än genom att flyga med alla sina kontroller och väntetider då ett arbete är betydligt svårare att utföra. I övriga fall kan man använda sig av videolänk om man tror sig ha nödvändiga möten över längre avstånd. Det gäller att ha en bra planering.

Politiken i Piteå måste föregå med ett gott exempel på att det går att fungera politiskt utan att använda sig av flyg. Alla former där politiskt deltagande sker utifrån ett kommunalt perspektiv i någon form, såväl för politiker som för tjänstemän, måste ske utan flyg används.

Ett förbud mot flygresor bör därför införas för såväl politiker som för tjänstemän när de reser i form av något kommunalt uppdrag eller i anknytning till ett sådant även om annan verksamhet står för resekostnaden. En utvärdering av det hela bör ske 2025. En ny utvärdering bör ske 2030 då målet för Sverige är att 30% av flygbränslet skall vara fossilfritt.

hemställer härmed

att en plan för nolltolerans mot flygresor upprättas för de som i någon form har tänkt sig resa i något kommunalt uppdrag eller i anslutning till ett kommunalt uppdrag


Skol och Landsbygdspartiet  

Anders Nordin