Bakgrund: Bisysslor kan vara arbetshindrande, konkurrerande och förtroendeskadliga gentemot i indirekt form arbetsgivaren Piteå Kommun.

Förbud mot arbetshindrande och konkurrerande bisysslor för kommunanställda finns i SKR (se även Sobona) kollektivavtal AB, Allmänna bestämmelser. I AB § 8c finns dock en särskild reglering för kommunala bolag, som tar sikte på just förtroendeskada för arbetsgivaren:

Bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan ”påverka arbetstagarens handläggning i sitt arbete hos arbetsgivaren”.

Enligt kommentaren till AB § 8c är syftet att förbjuda bisysslor där det kan finnas en ”risk för att förtroendet för att arbetsgivarens verksamhet rubbas”.

I SKL:s cirkulär 17:50 (information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla) 2018-01-24, sidan 2, anges som exempel som grund för förbjudande av bisyssla: ”att arbetstagaren har ett uppdrag i en verksamhet som levererar varor eller tjänster till arbetstagaren”.

Kollektivavtalets regler om förtroende bör givetvis följas strikt av alla anställda.

hemställer härmed

att man följer SKRs rekommendationer enligt vad som ovan beskrivits

att chefer och inköpare av varor och tjänster öppet redovisar vilka eventuella styrelseuppdrag man har i privata företag

att innehav av styrelseuppdrag i privata företag redovisas avseende omfattning och tidsåtgång

att chefer och inköpare av varor och tjänster inte får inneha styrelseuppdrag i privata företag om det på minsta vis kan misstänkas att detta uppdrag är arbetshämmade, konkurrerande eller förtroendeskadligt gentemot kommunen.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin