En del tjänstemän, politiker och föreningsliv vill nu att fotbollsballongen skall vara uppe året runt. Om så sker så blir detta naturligtvis katastrofalt för såväl Nolia som Piteå Summergames. När beslutet togs om etablering av en övertryckshall på Noliaområdet var beslutsunderlaget väldigt tydligt. Hallen skulle vara på plats under höst, vinter och vår, för att sedan monteras ner under sommaren. Det avtalet ska man följa.

Om inte Stora Nolia 2022 kan genomföras som tänkt blir är det väl inte osannolikt att Nolia försvinner som evenemang. Om hallen står uppe så kommer även det för Piteå mycket viktiga evenemanget Piteå Summergames att skadas svårt du platsen är där huvudarenan för fotbollen finns.
 
Jag stöder därför Stefan Askenryds intentioner och önskemål att hallen plockas ner och Nolia får en chans att fortleva.

Anders Nordin  SLP (Skol och Landsbygdspartiet)