Det är nog inte det smartaste att ensidigt bygga österut. Ett nytt bostadsområde med cirka 600 nya lägenheter kommer att byggas när Piteå växer österut genom projektet Strömnäsbacken 2.

Planering av nya bostadsområden bör naturligtvis också fokusera på var arbetsplatserna för invånarna sannolikt kommer finnas. Inte var kommunen just nu äger tomtmark.

Piteå är en kommun där pendling till andra kommuner är mycket vanligt. Pendling till Skellefteå är för de flesta väl lång sträcka. Den stora tillväxten av nya industrier sker norrut, företrädesvis i Luleå och delvis i Boden.

Nya bostadsområden av villatyp med stora tomter bör därför planeras i byarna norr om Piteå.

https://pt.se/nyheter/pitea/artikel/nu-tar-arbetet-med-nya-bostadsomradet-fart-planen-ar-hundratals-bostader-det-kanns-superspannande/r9zx8noj

Anders Nordin

Skol och landsbygdspartiet