Jag blir som väldigt konfunderad.

Föreningen ”Ja till Norrbotniabanan e4 – Lomtjärn” ”Bjuder in till ett informationsmöte den 5:e maj. ”Så befarar vi idyllen Södra Hamn och centrum utan Tunga Godståg”.

Efter mötet ringde en journalist på PiteåTidningen upp mig och sade att gruppledarna för majoritetspartierna i Piteå var väldigt upprörda för att de inte bjudits in. Jag sade att jag inte har mandat att bjuda in någon.

I PTs lördagstidning står det följande: ”Jag har pratat med övriga gruppledare i majoriteten och ingen har fått en inbjudan. Om jag fått en inbjudan hade jag naturligtvis kommit till mötet” skriver Maria Holmquist, gruppledare för Vänsterpartiet i ett mejl till PT. 

Jag är inte medlem i denna förening. Jag har inte blivit inbjuden till detta möte mer än jag sett annonspappret. Jag har kanske gjort två inlägg på föreningens Facebook-sida, men jag har inte varit aktiv i att följa vad som där skrivs. Jag tycker däremot att E4-Lomtjärn är det enda alternativet för Norrbotniabanan. Jag har därför hjälpt föreningen med annonsering allt vad jag kunnat och deltagit att sätta upp dessa A-4-inbjudningar på ICA-Norrfjärden, utanför Coop-ICA i Öjebyn, på biblioteket, Hällans hälsocentral, Stora Coop och en del andra ställen. Jag skickade ut denna annons till mina FB-vänner. Inga egna kommentarer eller uppmaningar att komma. Där finns även gruppledaren för Miljöpartiet, Mats Dahlberg. Av en annan av våra medlemmar uppmanades han kraftigt att besöka mötet för att få fullgod information. Han kom inte.

Mig veterligen har ingen fått en personlig inbjudan utan det har annonserats på Facebook och på anslagstavlor. Det verkar konstigt om man undgått att se info om detta möte.

På dagens kommunstyrelsemöte föreslog jag att Lomtjärnsgruppens utredare skulle få dra sin utredning på komman fullmäktigemöte. Trafikverket har gjort detta. Kommunfullmäktiges ordförande och det kvinnliga kommunalrådet avslog detta yrkande omedelbart med hänvisning till att detta då skulle vara en partsinlaga.

Fortfarande visar de irritation (”uthängda” i tidningen) över att inte ha blivit inbjudna. De föreslår att Lomtjärnsgruppen bjuder in hela kommunfullmäktige.

Jag uppmanar härmed Lomtjärnsgruppen att bjuda in alla i kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare samt övriga politiskt aktiva i nämnder och styrelser. Jag tror kommunadministrationen kan hjälpa till med att boka pleni-salen och skicka ut personliga inbjudningar. Det går med mejl.

Anders Nordin

Skol och landsbygdspartiet SLP