Det är först nu när Norrbotniabanan är i skarpt läge som det blivit möjligt för Piteås invånare att klart se de följder en dragning av banan genom centrum får för nuvarande och kommande generationer.

Låt oss i val och folkomröstning få välja.

En utveckling av Lomtjärn möjliggör för Piteå att bli den förnäma handelsstad det en gång var!
En multiarena med fotboll-, is- och simhall och kompletterat köpcentrum till Backen. Bilar, möbler, elektronik, kläder mm, bygger redan nu på visningsrum. Man provar och beställer. Leverans till hem från centrallager eller fabrik. Ett IKEA utan lager skulle platsa på Lomtjärn. Naturområdets unika 200-åriga tallar kan leva vidare.

Framöver kommer vi huvudsakligen förflytta oss med någon el-bil från hem till arbetsplats där laddning sker på båda platserna. Tågstationerna Rosvik, Norrfjärden, Lomtjärn, Hortlax/Bergsviken och Jävre är tänkt för långväga pendling till Skellefteå, Umeå, Boden/Luleå och än längre.
En järnväg som skall användas i minst 100 år har en extremt lång avskrivningstid. Pengar kommer därför inte saknas.

Analys-, kunskaps- och begreppsförmågan hos Trafikverkets tjänstemän måste dock ifrågasättas. 44 persontåg/dygn skall stanna i Piteå! Vid vilka tider? Vem ska åka? Jag anar att det saknas något när de kom på idén att tillåta diagonaldragning av järnvägsspår rakt igenom en fyrkorsning på Timmerleden.
Trafikflödet på Timmerleden kräver i sig att Trafikverket bygger den fyrfilig och flyttar Kappas industrispår söder om Timmerleden. Och inget som skall belasta kommunens ekonomi.Köpcentrum Tartu