Jag deltog lyssnande på den inbjudna experten Mats Améen från Trivector som berättade om för- och nackdelar med externa resecentrum. Piteå Kommuns informationskväll 15/6 Kaleido.

Han menade att fördelarna vid en extern placering är att färre störs av tågbuller och det är färre intressen utanför tätort som kan skapa konflikter.

Han redogjorde också för de negativa följderna. Detta utifrån den kunskap man har från de första externa tågstationerna i Sverige som byggdes i mitten på 90-talet och som ligger mellan 1,5 och 4 kilometer utanför städerna. En ny bebyggelse av bostäder och industrier kring det nya resecentrumet blev inte som man förväntat sig. Att åstadkomma en effektiv bussmatning har också varit svårt.

Att man bygger externa resecentrum beror också på att järnvägsbanan blir rakare, billigare och att tågen då får kortare restider.

Nu är Lomtjärn inte en extern plats. Det är en mycket central plats i Piteå kommun som är omringad av och gränsar till villaområden, industriområde och handelsområdet BackCity. Centrumlinjen passerar Willys och busslinjen kan enkelt förlängas med några hundra meter. Området är attraktivt och företag har velat bygga där men fått avslag av majoritetsstyret.
Möjliga externa resecentrumplatser skulle däremot kunna vara Bergsviken eller korsningen gamla E-4 och Älvsbyvägen.

Lomtjärn har det centrala och externa lägets alla fördelar medan placeringen vid Södra hamn bara får negativa konsekvenser.

Skol och Landsbygdspartiet (SLP)

Anders Nordin