Socialdemokraternas kommunalråd och tillika kommunalrådskandidat Patric Putte Lundström har på Facebook omkring den 10:e juni skrivit följande på Facebook. .

”I de diskussioner jag har haft med Trafikverket så är de extremt tydliga med att beslutet är taget och om kommunen obstruerar så kan det sluta med att sträckan Skellefteå-Luleå lyfts ut ur järnvägsplanen.

På kommunfullmäktigen den 20:e juni läste jag upp detta under den interpellationsdebatt som pågått. Jag påpekade att en framträdande företrädare att skrivit detta och att detta var ett hot för att skrämma väljare att inte rösta på Lomtjärn som nytt centralt resecentrum för Piteå.

Kommunalrådet upprepar då i princip ordagrant att Trafikverket sagt till honom att om kommunen obstruerar, d v s tar ett annat beslut, så kommer sträckan lyftas ut ur järnvägsplanen.

Patric Putte Lundström borde naturligtvis begärt att få detta skriftligen. Själva påståendet är absurt och skulle Trafikverkets tjänsteman sagt detta så är det ett allvarligt tjänstefel.

Anders Nordin gruppledare i kommunfullmäktige för SLP