Vi vill att det skall finnas gratis mensskydd tillgängligt på alla kommunala arbetsplatser inklusive de kommunala bolagen. Detta utifrån att alltfler privata bolag gör detta och förekomsten av gratis mensskydd på arbetsplatser har blivit allt mer naturlig av flera orsaker. En motion är inlämnad om detta.

2018 lämnade vi in en motion om ”Gratis mensskydd till alla unga kvinnor mellan 12 och 23 år”.  Gratis mensskydd skulle finnas på ungdomsmottagning, gymnasium och övriga skolor utifrån ålder. En kvinna lägger ungefär 50 000 på mensskydd under sin livstid. För unga kvinnor, som går i skolan, kan det i vissa fall innebära en betydande kostnad då det i vissa familjer inte är så att skolungdomarna själva får förfoga över sitt studiebidrag.

I de kommuner man infört detta och än viktigare är dock att menstruationen som fenomen har avmystifierats främst hos pojkarna. Det har blivit lika vanligt och accepterat att hämta ut mensskydd som ett plåster. En utförlig beskrivning om andra fördelar finns beskrivet i vår motion.

Socialnämnden yttrade följande: ” Mensskydd ligger utanför ungdomsmottagningens uppdrag och där upplevs det inte finnas behov. Mensskydd är efterfrågad i skolan och har hitintills lösts via gratisprover från företag. Det kan vara av värde för skolhälsovården att ha möjlighet att dela mensskydd till barn och ungdomar då behov uppstår under skoltid. Många flickor får mens redan vid 9-års ålder och mensskydd skulle i så fall behöva finnas i låg-och mellanstadiet, högstadiet och på gymnasiet.”

Motionen avslogs 2019 utifrån kommunalrådet Helena Stenbergs anförande: ”Motionären ber i sin motion ett viktigt ämne och jag är både glad och stolt över det fina arbete som ungdomsmottagningen utför. Den stora delen i det exempel som motionen tar upp handlade ju också om en extra kuratorstjänst för att prata om dessa frågor, vilket troligen är långt mycket mer effektivt än just själva utlämnandet av mensskydd. Ungdomsmottagningen, som är ute och möter ungdomar i Piteå, upplever inte heller av någon skam kring mens när de samtalar med ungdomar eller träffar grupper i skolan.

Med utgångspunkt i ovanstående så föreslår jag att kommunfullmäktige avslår motionen.”

https://www.slp.nu/2018/07/gratis-mensskydd-till-all-unga-kvinnor-mellan-12-och-23-ar/

Skol och landsbyggdspartiet

Anders Nordin