Gratis mensskyd på alla kommunala arbetsplatser

Vi vill att det skall finnas gratis mensskydd tillgängligt på alla kommunala arbetsplatser inklusive de kommunala bolagen. Detta utifrån att alltfler privata bolag gör detta och förekomsten av gratis mensskydd på arbetsplatser har blivit allt mer naturlig av flera...