Vi har nu skrivit en motion Porsnäsfjärden behöver muddras – Skol och Landsbygdspartiet (slp.nu) där vi vill att Porsnäsfjärden får den vattenspegel som den en gång hade. Läs motionen gärna på vår hemsida.

2013 lämnades det in en motion med följande andemening:

”I Norrfjärden finns en mycket vacker fjärd som till stor del kan ses av alla och det finns möjligheter att nyttja området för olika aktiviteter, framför allt vid sommartid, men även vintertid för både skidåkare och skoter. Det som är en skönhet, störs nämligen av att hela fjärden håller på att växa igen och en illaluktande doft stör den upplevelse som man annars skulle få uppleva.”

Sedan dess har i princip inget hänt mer än att fjärden vuxit igen ännu mer.

Att locka människor för att bosätta sig i Norrfjärden är inte så vettigt när situationen är som den är. Ingen lockas av ett sumpområde. En vattenspegel däremot, som den är när vårfloden fyllt upp den relativt grunda fjärden, är en positiv upplevelse för alla.

Det är viktigt att kommunen satsar på det direkta närområdet till ett viktigt landsbygdscentra, som Norrfjärden är.

Här är några foton. De senaste från 2022-07-01Sajten ”Välkommen till Norrfjärden” har på sin startsida en väldigt vacker bild av fjärden.

https://www.norrfjarden.se/