De nyanlända kallas de numera – flyktingarna – de som söker asyl. Här i Piteå.

Det är hit man kommer när man kommer hem. Piteå vill vara en förebild för mångfald och värna öppenhet. En plats där människor vill bo, verka och leva. För dig som nyanländ flykting erbjuder vi stöd och hjälp under första tiden i ditt nya hemland. Vi ser till så du får någonstans att bo, vi hjälper dig med första kontakten med olika myndigheter och ger dig en allmän utbildning om livet i Sverige. – Visst är dessa officiella kommunala ord vackra att läsa!

På Havsbadet bedrivs nu skolundervisning för över barn. Vårterminen för skolorna i Piteå tar slut 17:e juni. Första juni skall alla dessa nya pitebor vara borta från Pite Havsbad. Turisterna kommer! Så jag frågade barn och utbildningsnämndens ordförande Ruth Rahkola den 3:e mars: Hur tänker du/Bun ge undervisning till dessa? Det skriftliga svaret kom formellt och på samma sätt som när byaskolorna lades ner: ”När familjerna flyttar från Piteå kommun upphör Piteå kommuns ansvar för barnens skolgång”.

I PT, 7/5, kan vi nu läsa att barnfamiljerna får bo kvar till den 17:e och att Rahkola tycker att de borde få stanna kvar tills deras asylansökningar behandlats.

Visst begriper de flesta att turister avkastar mera pengar till Havsbadets ägare än syriska barnfamiljer. Och havsbadets ägare prioriterar ju mycket pengar framför humanistiska värderingar. Men då kunde kanske kommunen betala mellanskillnaden för bungalow-boende på Havsbadet eftersom  Det är ju nya pitebor vi varmt välkomnar hit. Eller? Tyvärr verkar vissa tro att flyktingar kan solka ner Piteås varumärke som en förträfflig turiststad. Och blanda turister med flyktingar kan man ju inte. Men världen är just nu som den ser ut. De som åker till Grekland eller Italien för bad och sol riskerar att få simma runt bland döda kroppar av barn och vuxna. Det slipper de åtminstone här.

Visst hade det varit bäst att hjälpa allt fler i närområdets Syrien. Men nu tog Sverigedemokraterna genom media monopol på detta enkla faktum och vi som sade och skrev samma sak blev kallade rasister eller uppmanades hålla tyst för att sade vi som vi tyckte så skulle det gynna Sd. Men nu har vi problemet – ja de nyanlända – här. Och att skicka iväg barnfamiljer med barn som går i skolan i Piteå till Skellefteå, Luleå och var som helst där det inte finns penningstarka turister, är ovärdigt varje civiliserad människa. Vissa har redan blivit ivägskickade från Öland hit. Turistsäsongen är där redan i full gång. Så nu skall de bussas iväg igen. Visserligen har kommunledningen, s+v+mp, ett synnerligen aggressivt beteende mot speciellt barn, skolor och landsbygd,. Nedläggning är mottot. Beteendet är dock ändå helt oacceptabelt. Barn och utbildning i olika nischformer är framtiden även för Piteå.

Jag förstår inte vad landsbygdens barn gjort er för ont. Jag förstår inte varför ni de facto ogillar flyktingarnas barn. Jag förstår inte varför ni vill barnen med olika handikapp illa. Så jag ber er. Tänk om. Bete er anständigt och tänk inte bara på kortsiktiga pengar. Det är ändå bara kaffepengar jämfört med de enorma summor den så kallade integrationen av flyktingfloden kommer kosta framöver. Och det gäller såväl de nya och alla de som inte riktigt passar in i eran mall.

Skol och landsbyggdspartiet

Anders Nordin