Bakgrund: Piteå Kommun har fem vandringsleder. Arkeologstigen, Fåröns friluftsområde, Karlbergsliden, Vallsbergs- och Pilgripsleden, Eliasleden med Kalahatten. Däremot ingen vandringsled i staden.

Både för besökare och för piteborna själva finns det intressanta platser att besöka. Man kan då också koppla ihop det gamla Piteå med det moderna och utvecklande Piteå.

Här är exempel på intressanta platser som skulle kunna kopplas ihop: PiteEnergis solcellsanläggningar, ETC:s forskningslaboratorium/fabrik vid Smurfit Kappa, Badhusparken, parken som ligger nedanför Stadshuset, Stadshuset i sig, Acusticum, Acusticums orgel, PiteEnergis solforskningsanläggning vid Acusticum, Blomska Gården, Stadshuset, Kust hotells Skybar, Rådhustorget med Piteå Museum, Stadsbergets utsiktsplats. Det kan finnas andra platser också som kan vara av intresse att besöka, kanske privata företag som är framgångsrika och spjutspets typ Wibax och Svalson. Brandstation och Polisen kan också vara intressanta platser som kan ge information och ny information.

Under turistsäsong eller/och vid andra event då folk kan tänkas vara intresserade att besöka dessa besöksmål eller under en speciell veckodag kan man alltså ha en variant med guidning av besöksplatsens eget folk. När det naturligtvis passar inblandade aktörer.

När det inte finns guider/mottagare så är inte dessa besöksplatser tillgängliga utan man går till de som finns. Man kan alltså fokusera på ett basutbud typ Acusticum, PiteEnergis solcellsanläggningar, parkerna, Piteå Museum/Rådhustorget, Kusts skybar och kanske också Blomska Gården skulle kuna utgöra basen på Piteå Stadsled.

Blomska Gården skulle kunna användas som galleria för alla lokala konstnärer, krukmakare och liknande. De skulle kunna ställa ut sina alster i byggnaden och om möjligt vara närvarande. Under två veckor en konstnär och sedan fylls det på eller hur man nu vill organisera det hela. Blomska Gården får då en bra användning och intresset för konst och kultur och Piteås gamla historia ett uppsving. 

Hemställer härmed

att en grupp tillsätts för att utreda möjligheten för att skapa en stadsled som kopplar ihop det historiska Piteå med det nya framtidsblickande Piteå i kombination med den vackra parkmiljön som finns.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin