Helena Stenbergs (s) redovisning är helt korrekt i PiteåTidningen 25/6. Jag deltog i såväl diskussion som besiktning av möjlig kontorsplats för oppositionen. Nu är det ju snart val så oppositionen blir förhoppningsvis socialdemokraterna och något mer parti. Så var min tanke.

Vänsterpartiet har mig veterligt inte lagt en enda egen motion. De lade ner byaskolorna och därefter har de haft exakt samma åsikt som socialdemokraterna. Har de haft någon avvikande åsikt så har denna aldrig framkommit. Så varför två partier? Miljöpartiet var med och lade ner skolorna på landsbygden och landsbygden är för mp en prioriterad fråga. En annan är Jämställdhet och feminism. De hade en motion om att HBTQ-certifiera hela kommunen med årliga återkommande kontroller och certifieringar av all kommunanställd personal. Dyrt och onödigt tyckte de flesta.

Förutom att vara drivande i kampen mot landsbygden (bl. a skolnedläggelserna) så har man från socialdemokratiskt nog bara lagt en motion. En bra motion som i princip handlade om att kulturen skulle vara övergripande prioriterat mål i all verksamhet. Den yrkade man dock själv avslag på redan när den kom till kommunfullmäktige för behandling. På så sätt blev det möjligt att utan större diskussion lägga ner Balettskolan.

Oavsett vilka partier som utgör opposition efter valet så är det klokt att insamla sakkunskap från alla som utgör opposition. Inget parti besitter ensamt den kunskap som behövs och krävs för att fullfölja uppgiften att analysera, granska och kanske komma med egna förslag som motvikt till ett styres agerande. Detta är ju oppositionens enda uppgift i vår demokrati. Partierna behöver inte samarbeta men åsikter, tankegångar och sakkunskap är oerhört viktigt. Vilket parti en person tillhör är ganska ointressant om denne i ett ärende har kunskap som de andra saknar.

En lokal för oppositionen är därför värdefull om den nyttjas ansvarsfullt och seriöst.

Anders Nordin