Partistödets storlek

Bakgrund: Vår demokrati är viktig att försvara. Den kräver dock ett aktivt deltagande av medborgarna i vårt samhälle. Vår demokrati är visserligen representativ men det innebär inte att företrädarna, i form av politiska partier, skall vara frigående enheter skilda...