Bakgrund: Sedan november 2016 har Luleå en storpantarmaskin på Kronan. Den är perfekt för de företagare och andra som vill panta stora mängder då den både räknar och sorterar själv. Pantaren kan välja mellan att få panten utbetald till sitt PayPal-konto eller via ClearOns betalcheckar som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker. Man kan också välja att skänka sina pantpengar till Barncancerfonden.

Det behövs en liknande maskin i Piteå. En sådan maskin förenklar för de företagare som får mycket pantburkar i sin verksamhet men lastar också av de vanliga butikernas pantåtervinningsstationer. Detta blir då ett stöd för de företagare som är verksamma i Piteå som därmed slipper fara till Luleå.

hemställer härmed

 att Pireva ges i uppdrag att få till stånd en Pantamera Expressmaskin som placeras på Bredviksberget.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin