Timmerledens korsning med järnvägsspåret har i princip ingenting med Norrbotniabanans dragning. Om vi kopplar bort Norrbotniabanan ur tankevärlden för en stund så framstår korsningen fortfarande som totalt oacceptabel och något som Trafikverket borde åtgärdat för decennier sedan! Varför Trafikverkets tjänstemän inte åtgärdat är obegripligt. Likafullt är beteendet grovt oansvarsfullt.

Att blanda in denna miserabla korsning med Norrbotniabanan är ett politiskt fulspel av stora mått. Trafikverkets tjänstemän sade tyvärr klart och tydligt på kommunfullmäktige att om Norrbotniabanan inte dras över Pitsund så får vi räkna med att Timmerledskorsningen med spåret blir kvar. Min åsikt är att där gick de över en gräns som tjänstemän inte får göra. Frågorna hör inte ihop!

Timmerledsproblematiken måste snarast åtgärdas. Detta oavsett om Norrbotniabanan dras förbi Nolia (som är ett av ”alternativen”) eller om den går längs E4 (bästa alternativet).

Alltså: Bort med tankegången att Timmerledskorsningen endast försvinner om Resecentrum läggs i stan nere vid vattnet.

Ett projekt som skall vara i minst 150 år belastas knappast heller av ekonomiska bekymmer. Avskrivningstiden är extremt lång. Såväl Timmerled som ekonomi hör därför till de minst viktiga aspekterna.

Anders Nordin gruppledare i kommunfullmäktige för Skol och Landsbygdspartiet