Centerpartiets ledning slår mot landsbygden när de vill ha Resecentrum i Södra Hamn. De står fast vid det beslut de tog 2010 trots att verkligheten ser helt annorlunda ut nu.

Bilen är nödvändig för de allra flesta pitebor. Kollektivtrafik kan aldrig ersätta bilen som transportmedel varken utifrån miljö, ekonomi eller tid vid kortväga pendling.  Alla som pendlar från byarna eller andra platser kommer använda bilen till sin arbetsplats. Eller för att handla, besöka vänner och skjutsa barn till olika aktiviteter.  Man parkerar inte bilen vid något resecentrum.

Trafikverket anger Rosvik, Norrfjärden och Jävre som möjliga tågstationer. Dessa + Lomtjärns Resecentrum ska därför användas för långväga pendling typ till Umeå, Skellefteå, Luleå eller resor ännu längre bort.

Utan men för transporter från Kappa kan Timmerleden göras fyrfilig redan nu. Industrispåret flyttas till södra sidan av Timmerleden. Något som borde gjorts redan då den byggdes.

Bangårdssystemet är under avveckling. Bangården i Piteå kan därför nu rivas upp. Det mesta godset sker numera med container och med lastbil från säljare/producent till köpare.

Centerpartiet sällar sig nu till socialdemokraterna med bihang. Partierna som vill ha fler tåg genom centrum. Enligt Trafikverkets gamla prognos upp till 80 tågsätt per dygn. Med ny verklighet sannolikt betydligt fler. Fler bilar som skall trängas på Timmerleden och fler bilar som skall parkera på obefintliga parkeringsplatser mot en dyr avgift.

Piteå skall naturligtvis utvecklas västerut, norrut och söderut. Det är där den stora och vackra landsbygden finns. Det är därifrån möjligheterna till fantastiskt boende kompletterat med arbetspendling till en stor arbetsmarknad blir en framgångssaga för Piteå som helhet.

Anders Nordin gruppledare för Skol och Landsbygdspartiet (SLP)