Piteå wifi free i centrala Piteå har drivits på försök sedan 2013.
Pitebor, besökare och turister har kunnat surfa gratis i centrala stan, detta via det öppna nätverket Piteå wifi free.

I Piteå finns också det öppna nätverket PK Open som i första hand är till för skolungdomar, men även går att komma åt på andra ställen. När man åker med bil så kan man notera att på vissa ställen visas på displayen ”ansluten till PK-Open” för att efter ett tag visas ”PK-Open” är frånkopplad.

Fenomenet uppträder på väldigt många ställen i stadsbebyggelsen medan på landsbygden mycket sällan. I närheten till affärer, bensinstationer, hotell etcetera så har dessa verksamheter sina egna gratis gäst-wifi.

Digital uppkoppling är redan nu nödvändigt för att kunna utföra en mängd tjänster. I en snar framtid är det lika viktigt att ha tillgång till wi-fi som det nu är viktigt med gatlysen. Det borde vara möjligt för kommunen att gå samman med alla som nu erbjuder gratis wifi inom sitt område och låta hela kommunen bli ett fritt wi-fi-område. Förmodligen skulle detta bli billigare för alla. Detta skulle också kunna vara en liten del i framställningen av Piteå som en föregångare i digital utveckling.

Hemställer härmed
Att utreda möjligheten för införandet av fritt wi-fi i hela Piteå Kommun i enligt med ovan beskrivna samarbete eller i någon annan form

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin