2013 inlämnades en motion om lokal upphandling av skolmat i kommunen. Den avslogs med hänvisning till den klimat- och energiplan från 2010 som fastställde att år 2014 ska andelen inköpta livsmedel vara minst 30 % lokalproducerade och 20 % ekologiska. Dit har man inte nått på långa vägar.

 Piteås ”Policy för inköp.  Inköps mål är att upphandla varor, tjänster och entreprenader på ett sådant sätt att medborgarnas, de anställdas och övriga intressenters krav på offentlig service erhålls till den lägsta totala kostnaden, vilket innebär rätt kvalité till rätt pris.”  Vilket betyder??

Piteå kommun köper varor och tjänster för ca 900 miljoner kronor per år. All upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling. Det är ett felaktigt påstående då ni aldrig använder och beräknar de skattekronor som går direkt in i kommunkassan, till det kommunala näringslivet och dessutom ger sysselsättning.

2021 beslutade man att det blir skånska Mäster Grön som får fortsätta att leverera blommor som ska pryda Piteås gator och torg i sommar. Mäster Gröns anbud var på 182 548 kr.  Annicas handelsträdgård 202 985 kr.

Följderna av underlåtenheten i att fokusera på lokal upphandling kan vi nu konstatera genom att bönderna i Piteå har fått så stora ekonomiska problem att de tvingas lägga ner eller minska sin produktion. S, v och mp står inte för lokalproducerad mat, lokal upphandling och ekologiskt miljötänk.

Anders Nordin Skol och Landsbygdspartiet (SLP)