Bakgrund:
Sedan några år tillbaka upphandlar Härjedalens kommun levande kor. Djuren köps av bönder som även får betalt för att ta hand om dem till dess att det är dags för slakt. Så småningom serveras köttet på äldreboenden och i skolor. Det här är ett sätt för att öka mängden lokalproducerad mat. I år köpte kommunen 22 nötdjur. De står hos fyra olika lokala bönder runt om i Härjedalen. Det är en öppen upphandling för dom som vill vara med. Livsmedelsverket hyllar det hela.

– Det viktiga är att det är kommunens kor. Sedan köper vi även tjänsten att ta hand om korna, säger Åke Remén som är kock och arbetsledare i det kommunala köket i Sveg. Vi har ju sett nu under pandemin hur beroende vi är av leveranser från andra delar av världen, och bryts den leveranskedjan så står vi här utan mat. Så det är även ett sätt att bli mer självförsörjande, säger han.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/det-bidrar-till-arbetstillfallen-i-kommunen

Piteå Kommun äger Grans Naturbruksgymnasium. Där finns cirka 45 mjölkkor som levererar 450 000 kg KRAV- mjölk varje år. Varje år bör det därför finnas 45 st 2-åriga djur som kan slaktas.

På Grans Naturbruksgymnasium går det att, från hösten 2021, välja mellan fyra inriktningar; den nya inriktningen naturturism, hästhållning, djurvård, eller lantbruk. Grans Naturbruksgymnasium samarbetar med praktikplatser i Sverige, Holland, Belgien och andra länder i Europa.

Det råder en extrem brist på slaktare och styckare i Sverige. Svensk köttproduktion baseras på arbetskraft från Östeuropa. Sveriges självförsörjning av kött är ändå i kris. Därför vore det klokt att utbilda slaktare och styckare på Grans och förädla köttet. För att sedan servera detta på skolor och på ålderdomshem.

Grans djur producerar drygt 2 000 ton gödsel per år. I dag läggs den ut på åkrarna. Den metangas som avges är negativ för klimatet. Används den för att generera el så är det både en klimatvinst som en elektricitetsbesparing. I framtiden skulle den kunna bidra till att sänka kostnaderna för elförbrukningen på gymnasieskolan.

För utredning (varje att-sats för sig)
att utbilda slaktare och styckare på Grans Naturbruksgymnasium. Med styckare menas då såväl grovstyckning som finstyckning
att möjliggöra ett upplägg typ det man har i Härjedalen; d v s att servera de egna lokala och ekologiskt producerade produkterna på kommunens äldrecentra och på skolorna
att ta hand om hudar
att bygga en biogasanläggning för försörja Grans med biogasproducerad el.

Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin