Bakgrund:

När klaffbron var testad och klar i juni 2016 så flaggades det för att begärda broöppningar i framtiden skulle skötas via fjärrstyrning med hjälp av kameraövervakning av väg- och sjötrafiken. Kommunens projektledare Per Andersson sa då att ”det ska bli möjligt att överblicka trafiken och sköta alla öppningar på distans med bibehållen säkerhet, utan att för den skull kunna urskilja vem som sitter i båtarna och bilarna”.

Men under 2016 och 2017 har broöppningarna ombesörjts av NVS Bevakning AB. Under 2016 debiterade NVS 700 kronor + 25 procent i moms per broöppning. För de sammanlagt 38 broöppningarna blev kostnaden 33 250 kronor.

I fjol höjdes priset till 725 kronor + 25 procent moms per gång. NVS fick rycka ut 82 gånger till en kostnad av 74 313 kronor.

Bondökanalens broöppning kan inte anses vara en kommunal angelägenhet. Ekonomiskt är det en dålig investering. Det är ett fåtal människor, företrädesvis sådana med stora och dyra båtar, som gynnas. Det finns inga motiv varför kommunens övriga invånare skall gynna denna exklusiva klubb, som sannolikt har råd att själva betala för brons öppningar. När vi nyttjar bron förbi Sundsvall eller Öresundsbron får vi betala en slant. Det är logiskt att så sker när alternativa färdvägar finns som är gratis eller kostar mindre.

Vi föreslår att Bondökanalen med Bro i första hand säljs på öppna marknaden. Till ett privat bolag eller en förening. Vilket som.

Alternativt att de som anser sig vara tvungna att med båt framtvinga en broöppning betalar full kostnad för varje sådan. Där inbegripet även kommunens kostnad för varje broöppning.

Skol och Landsbygdspartiet 2018-01-19

Anders Nordin & Leon Bollerup