Bakgrund: Utifrån att alltfler privata bolag inför gratis mensskydd på sina arbetsplatser bör detta också införas på alla kommunala arbetsplatser i kommunen inklusive hos de kommunala bolagen. Gratis mensskydd på arbetsplatser har av flera orsaker blivit lika naturligt som fri tillgång till plåster och liknande material.

hemställer härmed

att gratis mensskydd finns tillgängligt på alla kommunala arbetsplatser

Skol och Landsbygdspartiet   

Anders Nordin