Det orättvisa vägunderhållet

Enskilda vägar som är öppna för allmän trafik är ett tecken på en orättvisa mellan stads- och landsbygdsboende. Underhållet och ansvaret av dessa vägar måste tas över av kommunen eller av Trafikverket. Trafikverket är dock en mindre lämplig aktör då det ofta grovt...

Elnät skall betalas efter förbrukning

1 januari 2019 inträder en ny lag som kräver att alla fastigheter har en egen elmätare. PiteEnergi-nät har cirka 22.000 abonnenter. Dessa betalar nu en fast avgift per månad. Det är den summa som bolaget behöver för att betala underhåll av nätet, nyinvesteringar,...