Svar på insändare PT 15/2

Du, Torbjörn Lund (PT 15/2), skriver märkligt när du angriper mig för saker jag aldrig sagt.Så här har jag sagt. Ett nytt industrispår från södra Pitsund som anknyter till industrispåret Kappa-Haraholmens industrispår måste byggas. För att minska trafikflödet genom...

Blanda inte ihop korten

Timmerledens korsning med järnvägsspåret har i princip ingenting med Norrbotniabanans dragning. Om vi kopplar bort Norrbotniabanan ur tankevärlden för en stund så framstår korsningen fortfarande som totalt oacceptabel och något som Trafikverket borde åtgärdat för...