Bondökanalen bör säljas

Bondökanalens broöppning kan inte anses vara en kommunal angelägenhet. Ekonomiskt är det en dålig investering. Det är ett fåtal människor, företrädesvis sådana med stora och dyra båtar, som gynnas. Det finns inga motiv varför kommunens övriga invånare skall gynna...

En intressant affärsidé

Pitebos vd, Maria Sandström, säger i PT 19/8, att allmännyttiga bostadsbolag, som Pitebo,  många gånger inte kan ta ut de hyror som egentligen krävs för att projekten ska gå runt. Det är en mycket intressant affärsidé hon gärna får utveckla vidare. Att sälja...