Bakgrund 1: På vissa skolor tycks utemiljön vara så dålig att skolbarnen kan skada sig och/eller få sina kläder sönderrivna.

Bakgrund 2: Som jag förstått orsakas problemet av att Fastighetsförvaltningen ansvarar för inköp av t ex lekmaterial osv. Detta belastar deras budget. Underhållet ansvarar den enskilda skolan för. Det belastar den enskilda skolans budget. Ansvaret för denna och därmed också utemiljön är rektors.

När Alterdalens Skola i Holmträsk var i drift så var jag och en till bybo och dokumenterade lekmiljön. Vi fann en stor mängd farliga ”lekplatser” på skolgården. I ett trätåg var det öppna spikar, hål och ruttna bräder på sittbänkar osv. Icke stabil gungställning. Detta åtgärdades efter vårt påpekande.

Aktuell situation:
Backgårdsskolans skolgård;
Från förälder:

Det är lekgrejer som har varit trasiga och tagits bort och lämnat kvar ”stubbar” som nötts fram. Det är trasig/sprucken /håligt asfalt att cykla/springa och snava på. Det är över lag en oerhört sliten och oskön miljö. Bitvis ligger så tjockt med grus på gården att man inte förstår att det sannolikt finns asfalt därunder.

Vissa skolors budgetar kan vara snävt tilltagna för alla behov som finns. Utemiljön kan därför bli satt på undantag. Rektor har det huvudsakliga ansvaret för att undervisningen fungerar tillfredsställande och bra. Jag tycker inte det ligger i dennes kompetensområde att ansvara för utemiljön. Däremot är personalen på Fastighetsförvaltningen adekvat kompetens. De är uppdaterade om vilka skyddsregler som gäller. De har resurserna för att byta ut skadat material.

Någon kontroll av övriga skolors utemiljö är inte gjord av mig.

Yrkar härmed att utredning görs om

Fastighetsförvaltningen bör få det fulla ansvaret för skolornas utemiljö samt om så blir fallet att det då utreds om kontinuerliga halvårskontroller av samtliga skolors utemiljöer är ett bra intervall.


Skol och Landsbygdspartiet

Anders Nordin