Han börjar sin berättelse 2002 och den berättelsen stämmer ibland bitvis med sanningen.

1988-1991 blev jag invald i egenskap av miljöpartist i kommunfullmäktige i Piteå. 1989 lade jag fram en motion som syftade till att koppla ihop Norrbotniabanan genom Piteå med de anslutningar som då fanns utritade på karta för Skellefteå och Luleå. Skellefteå och Luleå hade alltså redan markerat vid kommungränserna var man ville ansluta till Piteå. Trafikverket var redan på den tiden inkopplat.

Min motion innehöll ett förslag på hur dragningen skulle ske genom Piteå kommun. Denna motion avslogs av det dåvarande socialdemokratiska styret. Kommunalrådet Anders Sundström agerade och tyckte det var bättre att Trafikverket skulle använda pengarna till en mötesfri bilväg mellan Piteå och Luleå.

Oavsett vad som beskrevs i min motion så hade sannolikt Trafikverket föreslagit en E4-Lomtjärn-dragning utifrån att detta hade varit det billigaste alternativet.

Min motion finns lagrad i något arkiv hos Piteå kommun för den som vill läsa den.
 2014 kom s tillsammans med mp tillbaka till regeringsmakten. Min uppfattning att statsminister Löfvens spadtag 2018 för att bygga en stump från Umeå till Dåva sopförbränningsanläggning ett par kilometer norr om Umeå bara var ett spel för gallerierna. Hade satsningen varit seriöst hade man avsatt pengar för hela Norrbotniabanan. Där svek socialdemokraterna och miljöpartiet hela övre Norrland.

Skol och Landsbygdspartiet (SLP)

Anders Nordin