Bondökanalen bör säljas

Bondökanalens broöppning kan inte anses vara en kommunal angelägenhet. Ekonomiskt är det en dålig investering. Det är ett fåtal människor, företrädesvis sådana med stora och dyra båtar, som gynnas. Det finns inga motiv varför kommunens övriga invånare skall gynna...