Den svenska modellen – en stor bluff

Den svenska modellen – löneavtal sker mellan fack och arbetsgivare – är en stor bluff när det gäller den offentliga sektorn. För det privata fungerar det generaliserat så här: krav på högre lön från facket kompenseras med fortsatt vinst + effektivisering + prishöjning...

Flytt av Blomska gården

Vi, Skol och Landsbygdspartiet, fick avslag på vår motion om att flytta Blomska Gården. Vi tycker det är direkt olämpligt att den kommer användas som natthärbärge oavsett vilka som har behov av ett sådant härbärge. Det finns bättre platser för de som saknar nattlogi...

De nyanlända

De nyanlända kallas de numera – flyktingarna – de som söker asyl. Här i Piteå. Det är hit man kommer när man kommer hem. Piteå vill vara en förebild för mångfald och värna öppenhet. En plats där människor vill bo, verka och leva. För dig som nyanländ flykting erbjuder...

Avskaffa landstingen

 ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet” och ”riksdagen är folkets främsta företrädare” (regeringsformens första kapitel, andra och fjärde paragrafer).  Om makten ska...