Motion: Deponiplatser för sulfidjord

Bakgrund: Längs Norrlandskusten påverkas vattnets kvalitet i vissa vattendrag periodvis av sura sulfatjordar. Vattnet kännetecknas då av lågt pH och höga koncentrationer av flera, för miljön skadliga, metaller som aluminium och nickel. Dessa sura jordar bildas då...

Piteå Kommuns policy för konsumtion och av användning av lokalt producerade råvaror och produkter, ekologiska produkter och produkter med fairtradecertifiering

Bakgrund: Kommunen har i ett flertal dokument fastställt att man i möjligaste mån skall använda sig av ovanstående policy. Lokalt ekologiskt och Fairtrade. Policyn har man haft i över fem år.Nu följer man inte sin egen policy. Trots att Norrmejerier har ekologiska...