Porsnäsfjärden behöver muddras

Porsnäsfjärden muddras upp för att återskapa en fungerande vattenspegel året runt förutom den tid då vattnet är fruset.Bakgrund: 2013, Diarienr 13KS288, lämnades det in en motion med följande andemening:”I Norrfjärden finns en mycket vacker fjärd som till stor del kan...