Bondökanalens broöppning

Bakgrund: När klaffbron var testad och klar i juni 2016 så flaggades det för att begärda broöppningar i framtiden skulle skötas via fjärrstyrning med hjälp av kameraövervakning av väg- och sjötrafiken. Kommunens projektledare Per Andersson sa då att ”det ska bli...

Partistödets storlek

Bakgrund: Vår demokrati är viktig att försvara. Den kräver dock ett aktivt deltagande av medborgarna i vårt samhälle. Vår demokrati är visserligen representativ men det innebär inte att företrädarna, i form av politiska partier, skall vara frigående enheter skilda...

Lika lön, lika utbildning, lika arbete

Bakgrund: Utifrån bland annat ett flertal artiklar i Piteå-Tidningen; 28/9, 22/9, 18/9, 14/9 så framgår det att utbildade undersköterskor, men som är titulerade/klassificerade som boendehandledare  (där yrkestiteln är boendehandledare), boendestödjare och personliga...