Motion: Felaktig elnätsdebitering

Bakgrund: Kärnkraften liksom vattenkraften går med förlust. Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, nätbolagen och el-handelsbolagen är alla oroade över de låga elpriserna. Oron är stor inför framtiden då de nödvändiga nyinvesteringarna i förnybar elproduktion är...