Blanda inte ihop korten

Timmerledens korsning med järnvägsspåret har i princip ingenting med Norrbotniabanans dragning. Om vi kopplar bort Norrbotniabanan ur tankevärlden för en stund så framstår korsningen fortfarande som totalt oacceptabel och något som Trafikverket borde åtgärdat för...