Bondökanalens broöppning

Bakgrund: När klaffbron var testad och klar i juni 2016 så flaggades det för att begärda broöppningar i framtiden skulle skötas via fjärrstyrning med hjälp av kameraövervakning av väg- och sjötrafiken. Kommunens projektledare Per Andersson sa då att ”det ska bli...

Fritt Wifi på alla äldreboende och servicehus

Inom vården blir den digitala tekniken allt viktigare. På allt fler ställen i landet kan invånarna själva läsa sina journaler genom olika typer av nättjänster, det med argumentet att patienterna ska bli mer delaktiga och få lättare att själva kunna fatta beslut och...

Visselblåsarfunktion

Bakgrund: Visselblåsare fyller en viktig uppgift i samhällets. De flesta större företag har därför inrättat en sådan funktion, en tydlig webbaserad funktionalitet, där anställda anonymt kan lämna in och påtala misstänkta oegentligheter. Cirka 15% av statens...